Service och reparationer

Våra fordon servas regelbundet enligt serviceprotokoll. Vid ev. fel på bussarna repareras detta snarast möjligt. Om det upptäcks ett trafikfarligt fel tas bussen ur drift omedelbart.
Det finns även möjlighet för externa kunder att få hjälp med reparationer och service.

Kontakta verkstaden om ni behöver hjälp med era fordon. tel 054-850032 alt verkstad@larsson-resman.se

SERVICE PÅ FORDON

Här har vi Janne som utför service på en av våra bussar. Mycket felsökning sker numera med hjälp av dator, men reparationerna utförs som vanligt med handkraft.

Reparation av bussar

Här reparerar Kjell-Åke ett fel i elcentralen på en av våra bussar.

Tvätthall

Våran tvätthall har miljövänlig rening och vi använder miljövänliga tvättmedel.
Det finns även möjlighet för externa kunder att tvätta hos oss.