Larsson-Resman, ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera verksamhetens genomförande utifrån dess miljöpåverkan. Alla samverkande företag som är engagerade i verksamheten ska omfattas av samma synsätt. Vi ska följa lagar och krav. Ordning och reda ska prägla arbetet.

Vi ska därför
– Öka kunskapen och höja engagemanget kring miljöfrågorna bland våra anställda.
– Påverka, ställa krav på och samarbeta med beställare/uppdragsgivare, leverantörer, myndigheter och organisationer.
– Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
– Ständigt sträva efter att förbättra företagets miljöprestanda.
– Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.

Vi uppnår detta genom att:
– Ständigt motivera, utbilda och uppmuntra medarbetare och kunder att ta ansvar för vår miljö och att beakta gemensamma resultat så att dessa inte belastar miljön.
– I vårt arbete tänka på resursbesparing, kretslopp och miljöhänsyn som framgångsfaktorer för en bättre miljö och ett sätt att stärka framtidens generations möjligheter till goda livsbetingelser och en bra miljö att leva i.
– Omhänderta avfall genom återvinning och källsortering
– Alla resurser i vårt arbete som t ex kontrakterade underentreprenörer uppfattar vårt företags miljöpolicy och tillhandahåller sina tjänster i enighet med den
– Följa upp med regelbundenhet och ständigt förbättra vårt miljöarbete
– Vid val av leverantörer och produkter för vår verksamhet skall hänsyn tas till de miljöpåverkande aspekterna Likväl gäller detta vid hantering av återvinning och källsorterat material som transporter.

 

Läs hela vår miljöpolicy här

Läs våra miljömål här

Våra medarbetare

Denna policy kommuniceras till anställda och de som arbetar för Larsson-Resman. Policy ska vara tillgänglig för allmänheten på vår hemsida.

Våra medarbetare har ett stort och naturligt ansvar för att miljöfrågorna hanteras på ett insiktsfullt och konkret sätt.

SKICKA EN FÖRFRÅGAN

Ska ni åka på företagsresa, kick-off, skolresa? Eller har Ni andra önskemål.

Hos oss kan du beställa buss med chaufför för din resa.

Du lämnar önskemålen och vi ser till att du får en prisvärd resa i våra bekväma bussar.